Võib-olla seepärast, et Eesti piimandus on kõik need aastad liikunud nagu mööda parandamata külateed – ikka august auku. Iga auk on võtnud Eestist mõni tuhat piimalehma.

Iga kriisi ajal on Bulitko eesliinile sööstnud, et võidelda oma elutöö – Eesti kõrgetoodangulise tõukarja (mis on piimatoodangult teisel kohal Euroopas) – säilimise eest.