Juulikuust alates pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole.
Surmatõendi annab nüüd välja raviastusus.
Töötuskindlustusmakse määr jäetakse järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile.