Esimesed lõputöödki on seal juba tehtud, näiteks võrdles üks magistrant termiliselt töödeldud ja töötlemata halli lepa ja sanglepa omadusi.

“Selle töö eesmärk oli leida väheväärtuslikule puidule paremat kasutust,” selgitab maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli teadur Linnar Pärn.