„Oleme leidnud lisaks müntidele ka mõned sõlekesed, sõrmused ja söömisest maha jäänud potikilde, looma- ning kalaluid," ütles Tartu ülikooli arheoloogiakabineti juhataja Heiki Valk.

Arheoloogilistel kaevetöödel osalevad Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonna inimesed, kes on praeguseks leidnud umbes 130 münti, mis pärinevad erinevatest sajanditest.

Foto: Nõo vald

„Kiriku ümbrus oli omal ajal kihelkonna keskuseks ja ajaloost on säilinud, et Rootsi ajal kogunes rahvas kiriku juurde lauritsapäeva tähistama. Toimusid suured lauritsapäeva kirmased või kiriku laadad. Mõisapidajad saatsid siis rahvale õlut ja viina müümiseks ning Tartu kaupmehed tulid müüma oma kaupu," rääkis Valk.

Nõo kirikuaia heakorrastamise põhiprojekti raames rajatakse kirikuaeda jalgtee, kirikuaiast mööduv ja Meeri tänavat Tartu tänavaga ühendav sõidutee ning parkla.

Foto: Nõo vald