Põlvamaa ajalehe Koit viimane number jõuab lugejateni 28. juunil, on teatanud peatoimetaja Kauno Kõima. Aasta eest lõpetas ilmumise teine Lõuna-Eesti maakonnaleht Valgamaalane.

Põlvamaa viimane maavanem, ka ajakirjanikuna leiba teeninud Igor Taro ütleb, et kuigi maakonnalehtedel tervikuna praegu väga hästi ei lähe, on mõned siiski suutnud rohkem nina vee peal hoida.

IGOR TARO KOMMENTAAR
„Koit on muidugi üks sellistest sümbolitest, mis kindlalt seondub Põlvamaaga.

Kui küsida, mis saab Koidu lugejatest, siis küllap loevad nad edaspidi neid kohalikke väljaandeid, millel jagub Põlvamaa sündmustele ja inimestele tähelepanu. Suuremate meediamajadega seotud lehed on ilmselt mõnevõrra edukamad, kui suudavad ühendada kohalikku vaadet ja mastaabiefekti.

Vaatan kurbusega, kuidas kiduramaks jäänud maakonnalehtede kõrval kulub järjest rohkem raha niinimetatud vallameediale, mis täidab ka tühjenevat nišši. Probleem on siiski selles, et maksumaksja raha eest ei tehta makonnalehtedele omaselt mitmekesist ja tasakaalustatud ajakirjandust, vaid vallavalitsuse ja allasutuste infolehti. Nad ei seleta lahti taustu, ei otsi erinevaid arvamusi ega täida selles mõttes neljanda võimu rolli.

Milline oleks lahendus?

Omavalitsustel olnuks mõistlikum teha koostööd maakonnalehtedega, et kulutada vallameediale minev raha endale teavituseks vajalike pindade ostmiseks ning see võimaldaks pakkuda kõrvale ka head kohalikku ajakirjandust. Kunagi proovisin analoogset koostöömudelit käivitada Setomaa ajalehe toimetamisel, kuid vallavanematele oli toona siiski tähtsam ise infot kujundada, vältida kriitikat ja imetleda oma fotot igakordse lehenumbri esikaanel.

Sama plaan toiminuks tegelikult ka Põlva Koiduga, mille päästmine maakondliku identiteedi hoidmiseks ja inimeste sidumiseks oleks kolme suurema valla koostöös täiesti võimalik, kuid ilmselt eelpool nimetatud põhjustel üsna ebareaalne.

Koit+Põlva, Koit+Räpina ja Koit+Kanepi igakuised otsepostitusega erilehed nende valdade elanikele ja tellijatele suudaksid täita nii maakondliku identiteedi kui kohaliku info edastamise funktsiooni. See tähendaks kindlasti toimekamat tegutsemist veebis ja sotsiaalmeedias, aga eeldaks ka entusiastlikku meeskonda ja omavalitsuste koostöötahet.”


Maaleht käsitleb homses paberlehes Koidu viimaseid päevi ja elulootust pikemalt.