Ühel parteiaktiivi koosolekul rajoonikomitees istus traktorist “juhuslikult” partei rajoonikomitee esimese sekretäri kõrvale. Mehed said jutule ja sekretär lubas traktoristi ostuloaga aidata.

Möödus pea pool aastat, aga loast ei kippu ega kõppu.