Kuna lõviosa Metsamaahalduse puidust läheb müügiks FSC sertifikaati omava Eesti Puidumüügikeskuse kaudu, ei jäägi ettevõttel muud üle, kui lasta potVEPidele ekspertiise teha.

“Oleme mitu tuhat eurot sellele kulutanud,” tõdeb Raadik.

Ka osaühingu Metsaruum metsakorraldaja Aivar Hallang, kel on VEPide määramiseks olemas vastav litsents, ütleb, et on siiani vääriselupaiga leidnud vaid kahelt potVEPi nimekirja kantud eraldiselt. Ekspertiisi on ta aga teinud 49 potVEPi eraldisele.