Viimasel viiel aastal on põllumajandust tabanud mitmed ebasoodsa mõjuga sündmused, alustades Venemaa kaubandusembargost 2014. aastal. Sellele järgnesid 2015. aastal sigade Aafrika katk, seejärel sademed ja liigniiskus 2016. ja 2017. aastal ning tõsine põud mullu.

Kõik need sündmused on vähendanud põllumajandustootjate sissetulekuid, mõjutanud nende pikaajalisi tootmisplaane, konkurentsi- ja investeerimisvõimet. Seetõttu on järjest enam muutunud oluliseks rakendada riskijuhtimismeetmeid eelkõige hinna-, tootmis- ja ilmastikuriskide hindamiseks, ennetamiseks ja maandamiseks.