"Eestis on ääretult suur vajadus uue piimatööstuse järele, kui me ei taha minna sama teed mis Baltika või Sangar. Me näeme nii Baltika kui Sangari najal, et vanad ärimudelid enam ei tööta. Meil on vaja üliefektiivset, kõrge automatiseerituse ja mehhaniseerituse tasemega piimatööstust."