Põllumehed seisavad silmitsi sellega, et järjest vähem on saadaval mõjusaid taimekaitsevahendeid. See tuleb Euroopa Liidus kehtivatest kõrgenenud nõuetest ja üha enam karmistuvatest eeskirjadest.