„Paljude katastriüksuste uuendatud andmed ei ole päris sellised, mida inimesed aktsepteerivad, mitmetel juhtudel on maaomanikele ülekohut tehtud,” tõdes üks maakorralduse spetsialist, tuues värske näite. Inimesed avastasid maa-ameti kaarti vaadates, et naaber on oma õuemaa niitmist laiendanud nende kinnistule, kus ei ole varem õuemaad olnud. Nüüd on nende maale lisandunud õuemaa kõlvik, mille maamaks on varasemast oluliselt kõrgem.

Sellised ebatäpsused on maa-amet arvesse võtnud ja parandanud, kuid selleks tuleb inimesel ametiga ise ühendust võtta.