Kuidas kontrollida nende hoiu-laenuühistute usaldatavust? Ja millega tuleks arvestada, enne kui hoiu-laenuühistusse oma raha paigutada?