Nendel valimistel on suurem kaal, kui on olnud ühelgi teisel alates 1992. aastast, sest seisame küsimuse ees: kas Eestis lähevad asjad edasi vanaviisi või valib rahvas kursimuutuse. Võime seda põhiküsimust sõnastada ka nii: kas Eesti jätkab põhiseaduses ette nähtud rahvusriigina või libiseb multikultuurse ja ebademokraatliku europrovintsi suunas, kus põlisrahval ei ole mingit eristaatust ja kus otsuseid teevad kauged, mitte meie poolt valitud jõud.