Ott Ojamets räägib seitset keelt. Pärast enam kui viite aastat uuringuid, keelte õppimist, tõlkimist ning õpetamist avaldas ta 2012. aastal raamatuna enda loodud unikaalse keeleõppemetoodika nimega "LIVE-metoodika".

Selles tuuakse kokku parimad osad innovatiivsest keeleõppest ning antakse kõik vajalik, et õppida uus võõrkeel mõne kuuga selgeks. Peamiseks salarelvaks olla statistilise analüüsi kasutamine, et õpetada sõnu ja lauseid uudsel moel.

Ott lubab, et hea suhtlustaseme saavutamiseks kulub vaid 100 tundi õpet. Keelekursustel võtaks sama taseme saavutamine mitu aastat. Tema õppemeetodit kasutades on võimalik võõrkeeli õppida Speakly programmist. Lisaks sellele saab rakendust kasutades õppida just siis, kui soovid ja seal, kus on sulle mugav.

Ta jagab keeleõppijatele järgnevad soovitused:

  1. Peamine trikk, millest paljud tihti mööda vaatavad, on igapäevane tegutsemine. See võib olla kas või 15 minutit päevas, kuid keeleõppe tegevused peavad toimuma iga päev. Tihti käib keeleõppija kursustel üks või kaks korda nädalas ning ei tunne head arengut - sellel on lihtsad ja loogilised teaduslikud põhjused. Ilma neisse siinkohal pikemalt süüvimata, on edu võtmeks kas või väike edasiminek igapäevaselt, kuna sellisel moel annad enda mälule pidevat sisendit võõrkeeles ning keel areneb välja oluliselt kiiremini.
  2. Õppida tuleks just sellisel moel nagu sulle endale mugav ja mõnus on. Paljud inimesed on kuulnud erinevatest õpistiilidest ning kui ei ole, siis soovitan nende kohta lähemalt lugeda ja saada teada, milline on sinu enda õpistiil ja kuidas seda toetada. Selleks on internetis väga head testid, mille tegemise järel saad teada, kuidas sinu mälu kõige paremini töötab ning infot vastu võtab. Suurema osa inimeste mälu jaoks ei sobi koos teistega klassiruumis kõrvuti istudes infot omandada - pigem oleks efektiivsem võtta Speakly äpp oma telefoni ning õppida päeva jooksul mugavalt siis, kui igapäevaseid toimetusi teed. Näiteks 5 minutit poejärjekorras või 10 minutit last lasteaiast oodates.
  3. Me õpime tihti võõrkeeli õppides sõnu ja lauseid, mida päriselt nii väga tarvis ei ole ning mille õppimise võiks võtta ette natuke hiljem - pärast seda kui vundament juba olemas. Tüüpiline keeleõpik ei õpeta sõnu nende päriselulise kasulikkuse järgi, vaid pigem muudele meetoditele toetudes, mis on kahjuks vananenud. Speakly programmis õpib inimene statistilise tähtsuse järjekorras selgeks keele kõige olulisemad sõnad, hakates neid kohe ka lauseteks kokku panema. Sellisel moel on võimalik päris uues keeles korralik hüpe teha, võrreldes eelnevate keeleõppekogemustega.

Milles peitub keeleõppe saladus?

„Speakly õpetab sõnu ja lauseid nende päriselulise olulisuse järjekorras - seega võib inimene olla kindel, et ta õpib just neid asju, mida ta ka kohe kasutama saab hakata kas reisil või siis töökeskkonnas võõrkeeles suheldes,” selgitab Ott.

Foto: Jaanus Lensment

Teise asjana kasutab Speakly programm mälutehnikaid, mis jälgivad õppija mälu ja vastavalt sellele, mida pead rohkem kordama, annab see sulle vajalikku õppesisu.

„See on üks suurepärane asi, mida soovitan kõigile, sest klassiruumis või keeleõpiku abiga midagi sellist kogeda ei saa,” kinnitab meetodi väljatöötaja.