Maaeluministeerium kaalub põua tõttu kahjustada saanud rohumaade taastamiseks toetuse maksmist, selle eelduseks on aga põua tunnistamine looduskatastroofiks.

Maaeluministeerium kaalub põua tõttu kahjustada saanud rohumaade taastamiseks toetuse maksmist, selle eelduseks on aga põua tunnistamine looduskatastroofiks.

Euroopa Komisjon avaldas mullu 2. augustil pressiteate, kus tõi välja meetmed, mida riigid võivad kasutada põuast tingitud raskuste leevendamiseks.