2019. aastal uusi makse ei tule.
Ka on tervishoiutöötajatel õigus saada aastas kaks lisapuhkuse päeva rohkem kui seni.
Kui FIE abiellub, peab ta edaspidi läbi astuma mitte vaid perekonnaseisuametist, vaid ka töötamise registrist.