Eesti Keskkonnauuringute Kes­kus kutsus kuu algul hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärk on joogiveesüsteemide kohta teabe kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks võetakse proove 1000 omaveevärgist.