SA Pärnumaa Arenduskeskus turismimajanduse koordinaator Hando Murumägi aitab valida viis kõige tuntumat, külastatavamat ja Pärnu maakonda ehk kõige paremini iseloomustavat külastuskohta ning tõmbenumbrit. Nende hulgas on vanu ja sissetöötanuid, kuid ka värskeid tulijaid.