Ministeerium tõesti laskis ELiveepoliitika raamdirektiivi erandite rakendamise võimalusi uurida. Aga seda põhjusel, et vastava otsuse tegid Euroopa Liidu veedirektorid. Kusjuures juba 2015. aastal – ammu enne Eestisse tselluloositehase rajamise teema kerkimist. Tselluloositehasega seoses poleks erandit, millele Kuuba ilmselt viitab, olnud ka mõtet uurida.