Nüüd, pärast kaks ja pool aastat viimati toimunud kohtuistungit, on Tallinna Halduskohtus selle materjalid taas n-ö lauale tõstetud ning 5. oktoobril tehtud määrusega saadeti viiele spetsialistile välja kokku enam kui sada küsimust. Sisuliselt jõutakse tagasi konkreetse looduskaitseala moodustamise algtõdedeni ning juba tehtud ekspertiiside ülekordamise ja täpsustamiseni.