Need inimesed pidasid loomi ja tegelesid põllundusega. Nad rääkisid indoeuroopa keelte hulka kuuluvat algbalti keelt, mis oli lõuna pool lahku löönud balti-slaavi keeleharust.