"Tunnen härra Sutterit juba paar aastat ning olen täheldanud, et tegemist on ausa, tööka inimesega, kes on ennast täielikult panustanud Eesti energeetika olevikule ja tulevikule. Mul on selle üle siiralt hea meel!

Olles aeg ajalt ka ise firma omaniku rollis, tean, kui palju sõltub firma käekäik inimestest, kes sellesse kaasatud on ning kui tähtis on omaniku roll läbi oma kohaloleku firma sisekliima kujundamisel. See nõuab aga nii aega, kui ka järjepidevust.

Kuna Eesti Energia omanik ei ole oma ootustes püstitanud nõukogule ülesannet koguda faktimaterjale juhtkonna eraelus toimiva kohta, siis võin ainult oletuslikult väita, et aega on Hando Sutteril oma isiklikele ettevõtmistele pühendumiseks jäänud napiks.

Faktide kogumise ning tõestamisega tegelevad Eesti riigis loodetvasti selleks ettenähtud asutused ning pärast nende otsuseid võime teha järeldusi.

Mul on väga kahju, et selline situatsioon tekkinud on. Kuid rõhutan, et väga raske on ajakirjanduse põhjal seisukohti võtta. Ettevõtluses kehtivad kõigile reeglid ja kui tõestatakse nende vastu eksimine, siis tuleb eksijal ka vastutust kanda, olenemata poolest, kus asub."