Siidisabad on hilissügisel ühed silmatorkavamad läbirändajad. Häälte poolest üha vaiksemaks jääval ajal äratab nende kuljuste helina sarnane hüüd kohe tähelepanu.