Metsa uuendamise tingimusi reguleerib peale metsaseaduse ka keskkonnaministri kinnitatud “Metsa majandamise eeskiri”.