Innovatsioonist põllumajanduses on juttu pea iga päev. Seda ootamatum oli lugeda Euroopa kõrgeima kohtu otsust, mis rakendas kümnendivanust GMO regulatsiooni ka uute täppisaretuse meetodite puhul. Ehk teisisõnu – pigem otsustas innovatsiooni vastu.

Nüüdseks oleme jõudnud niikaugele, et aretajad saavad luua sorte, mida loodus teeks ka (kui tal oleks piisavalt aega), aga laboris saab kiiremini. Põua- ja haiguskindlamad sordid jõuaks valikusse kiiremini kui varem. Samuti sellised sordid, millel parem mekk või kõrgem toiteväärtus. Esialgu teevad neid katsetusi vaid Põhja- ning Lõuna-Ameerika ning Austraalia aretajad.