"Sõnnik on kõige suurema potentsiaalse reostusohuga. Euroopa Liidus on loomasõnniku kasutamine piiratud. Oskuslik põllumees tuleb nende arvude piires hästi toime, sest piirangud on sõnnikulämmastik ja fosfor, aga mineraalväetise osas ELi nõuet ei ole. Mineraalväetist võib nii palju juurde anda, kui saagiga välja viiakse."