Aastatel 2007–2013 investeeriti Eestis veetaristu väljaehitamiseks 630 miljonit eurot, 2014.–2020. aastaks on riik selleks kavandanud veel 140 miljonit. Need on suured summad. Ometi pole asjad nii hästi, kui peaksid. Isegi mitte suuremates asulates.