2009. aastal kadus ära raie-eelse tagatisraha maksmise nõue, mis polnud rakendusaktide puudumise tõttu reaalselt kehtinudki. Lisandus omavalitsuse õigus seada planeeringuga piiranguid lageraielangi suurusele ja raievanusele.