Haldusreformist on nüüdseks möödas üle poole aasta. Heal juhul võis vaid kolmandik omavalitsusjuhtidest loota, et ka uues ühendvallas saavad nad selle juhina endale leiba teenida. Ülejäänud pidid leppima muu staatusega.

Eeldatust vähem inimesi on tööd saanud erasektorist ja ligemale veerand endistest juhtidest ei tööta praegu ühelgi ametikohal.

Vaata tabelist, millega tegeleb sinu kodukoha endine juht!