Ühiskondlikus omandis oleval põllumajandusel olid konkurentsivõime probleemid. Mart Laar peaministrina oli sundviskes – kui me tahtsime riiklikult omandilt minna üle eraomandile, siis tuli erastamine ära teha. Ma väidan – see oli ainuõige tee minna eraomandil põhinevale põllumajandusele.