Kuna kahjuliku plastprügi kogus suureneb maailmameres üha, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu uued kogu ELi hõlmavad eeskirjad. See puudutab kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitud ühekorra-plasttoodet ning mahajäetud kalavõrke, mis moodustavad 70 protsenti kogu mere- prügist.

Vaata interaktiivselt graafikult, mis ära keelatakse ja millised on asendusvariandid!