Kui tavaliselt tähistatakse pidulikult uute lüpsilautade valmimist, siis Vao Agro pidas oluliseks ära märkida hoopis uut noorkarjalauta – noorkarjale ju tavaliselt nii suuri investeeringuid ei tehta. Vao Agro hakkas loomapidamishoonete uuendamise ringiga peale aastal 2012.