Mesilaselt või herilaselt nõelata saamise korral tuleb kindlasti eemaldada astel ja puhastada torkehaav, et vähendada põletiku tekkimise riski.