"Niisiis, mingit salanõu Meremõisas ei peetud ja jõu või vägivalla kasutamisest polnud juttugi. NLKP Keskkomitee Poliitbüroo liige, NSV Liidu kaitseminister marssal Dmitri Jazov tõesti viibis sel päeval Eesti NSVs. Kuid sel polnud vähimatki puutumust siinse pingestunud sisepoliitilise olukorraga."