Inspektsiooni senise praktika käigus on väga hästi välja joonistunud töösuhete valdkonna kitsaskohad seoses isikuandmete kasutamise ja töötlemisega – eelkõige puudutab see jälgimisseadmete kasutamist ning töötajate tegevuste kontrollimist. Tegu on valdkondadega, mis tekitavad enim vaidlusi, ning kuna ka tehnoloogilised võimalused arenevad väga kiiresti, siis peaks seadusandlus arengutele järele jõudma.