Komisjoni määruse kohaselt võib rohumaal kasvada kuni sada puud, meie põllumajandusministri määruse kohaselt aga kuni 50 puud, et see oleks toetuskõlblik.

PRIA kontrollimise juhendi järgi loetakse puudeks ka rannakarjamaal kasvavad madalad kadakad.