Paljudes Eesti maakoolides tekitas see seadus hulga probleeme, nt ruumipuudus koolimajades ja kooli kaugus õpilastele. Mina lõpetasin Pahkla 6-klassilise kooli, mis asus kodust vaid 1,5 kilomeetri kaugusel, 1949. aastal.