Need nõuded on kehtestatud riikide ja loomaliikide kaupa. Euroopa Liidu piires loomi müües kehtivad kõikidele riikidele täpselt samad veterinaarnõuded.