Ostja on tõuveistele välja töötanud nii zootehnilised kui veterinaarsed nõuded, mida tuleb müügil järgida. Kõik see informatsioon sisaldub looma müümisel tema põlvnemistunnistusel. Põlvnemistunnistus on originaaldokument, mida aretusorganisatsioon annab välja ning mis on varustatud tõuraamatupidaja pitsati ja vastutava isiku allkirjaga.