1988. aasta 3. märtsi määrusega otsustas Eesti NSV Ministrite Nõukogu, et isiklikku abimajapidamist, tänapäeva mõistes siis talumajapidamist omavad isikud võivad osta kõikidest ettevõtetest ja asutustest aktiivsest kasutusest maha võetud masinaid.
Selline otsus andis rohelise tee riigile kuuluva tehnikaga sahkerdamisele kõige laiemas mõttes.