Inglise keeles on sellise eesmärgi väljendamiseks käibele tulnud termin Climate- Smart Agriculture (CSA). Eesti keeles otsetõlkelist sõnaühendit “kliimanutikas põllumajandus” veel kasutusel pole, kuid miks mitte?

On ju vaid kaks majandusharu, kus süsinikku seotakse – need on metsandus ja põllumajandus. Kõik ülejäänud inimtegevuse alad vaid paiskavad kasvuhoonegaase atmosfääri, aidates kaasa temperatuuride kõikumisele.

Targalt ja nutikalt põllul ning metsas majandades on aga võimalik väga suur osa inimeste põhjustatud kliimahäiretest minimeerida.