Liikumine algatati koostöös Tartu Milliga ja Eesti Leivaliiduga. Aktsiooniga võis ühineda 1. maini.

Mais loeti põllud kokku ja saadi teada, et juubelileibade rukis kasvab 134 põllul. Kõige rohkem rukkipõlde oli külvatud Tartu-, Pärnu- ja Viljandimaal.