Tegemist ei ole ’Liivi kuldrenetiga’.

Eile väitis Mulgi Õuna omanikfirma Aran PM oma Facebooki lehel, et põllumajandusameti ja ekspertide kontroll tuvastas õunte Eesti päritolu.

„Kuna Mulgi Õun on õunad kokku ostnud, siis nimetatud õunte tarneahelat alles uuritakse ja kontrollitakse dokumentatsiooni. Põllumajandusamet ei saa praegu väita, et tegemist on Eesti päritolu õuntega,” ütleb põllumajandusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Annika Kubja.

Põllumajandusamet kaasas Kubja sõnul vaidlusaluseid õunu hindama Eesti maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse eksperdi Toivo Univeri, kes kinnitas, et tegemist ei ole ’Liivi kuldrenetiga’.

„Mis sorti õuntega on tegu, ei olnud võimalik ainult viljade järgi kindlaks teha,” vahendab Kubja. Kubja lisab, et turustajate ütluste järgi on need õunad ostetud Eestist ja väiketootja ei osanud täpset pomoloogilist sordinime öelda

Konfidentsiaalne õunasort

Maalehele ütles Mulgi Õuna üks omanikest Paavo Otsus aga, et ei saa õunasorti nimetada, kuna sordinime saladuses pidamine on tingitud selle sordi konkurentsieelisest. Samuti ütles ta, et tegemist on katsetuses oleva ristandsordiga, mis kasvab kahes aias Eestis.

Katsetuses olevat sorti kaubanduses müüa ei tohi.

Õunte kasvatajat ja aedade asupaika ei soostunud Otsus samuti nimetama. Veel ütles Otsus Maalehele põhjendusena, miks ei saa õunasorti ja kasvatajat nimetada, konfidentsiaalsuse nõude, mis tuleneb ostu-müügilepingust. Nimelt olevat Mulgi Õunal plaanis kõnealused aiad, kus saladuslik õunasort kasvab, omale osta.

Põllumajandusamet uurib praegu õunte tarneahelat ja loodab Kubja sõnul selle tulemusena selgitada kõik asjaolud.

Kubja märgib, et katsetuses olevat sorti kaubanduses müüa ei tohi.
Järelevalve käigus veendus amet, et Mulgi Õuna hoidlas on olemas ka õiget ’Liivi kuldrenetti’, mis ei olnud ette nähtud müügiks, vaid ettevõtja sõnul mahla tootmiseks. Vaidlusalust õuna Mulgi Õuna laos polnud, kuid kaubandusest ostetud pakendatud õunu hinnati Polli aiandusuuringute keskuses.

Põllumajandusamet kontrollib ka kauplustes müüdavaid Mulgi Õuna õunte pakendeid, sest õuntele kehtiva turustamistandardi kohaselt on kohustuslik pakendile, hinnasildile või õunakastile märkida õunasordi nimi.

Põllumajandusameti andmetel ei ole korrektne müüa õunu sordinime „Renett” või „Kuldrenett” all, kuivõrd niisuguseid sorte ei ole olemas. Sordinime võib küll asendada ka sünonüümiga, kuid „Renett” ja „Kuldrenett” ei ole sordinime sünonüümidena registreeritud.