Riigikogus on esimese lugemise läbinud vabariigi valitsuse algatatud eelnõu, millega luuakse füüsilisest isikust ettevõtjale äriühinguga sarnane maksukeskkond, mis muudab selle praegusega võrreldes soodsamaks.

FIE peab tasuma ettevõtlustulult sotsiaalmaksu, millele on kehtestatud nii alam- kui ülempiir. Seadusemuudatusega vähendatakse sotsiaalmaksu ülempiiri 10kordsele alammäärale.
Paindlikumaks muutub sotsiaalmaksu kohustus töövõimetuse perioodil. Nii on plaanis kohelda FIEsid samade reeglite alusel kui palgatöötajaid.
Ka saab FIE õiguse arvutada endale 2.–8. haiguspäeva kohta arvestuslikku haigushüvitist ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust.