„Põllumehed ei peaks tegelema liigse bürokraatiaga. ÜPP peab muutuma lihtsamaks nii põllumehe kui ka administratsiooni jaoks, muu hulgas tuleks selleks kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. ÜPP kaasajastamisel peame keskenduma sellele, kuidas suurendada sektori konkurentsivõimet ja valmisolekut toime tulla kriiside ning keskkonna- ja kliimaalaste väljakutsetega, samuti tuleb tähelepanu pöörata maapiirkondade elujõulisuse ja töökohtade säilitamisele,” rõhutas Tamm.

„Jätkame tööd ka antimikroobikumiresistentsuse seisukohast oluliste veterinaarravimite ja ravimsööda määruste eelnõude menetlemisega. Suuname oma pingutused vajalike kompromisside saavutamisele, et Eesti eesistumise lõpuks kokku leppida mandaat läbirääkimisteks,” ütles maaeluminister.

Kaubandusteemasid kommenteerides soovis Tarmo Tamm eraldi välja tuua edukat Euroopa Liidu ja Jaapani tippkohtumist 6. juulil, kui Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker koos Jaapani peaministri Shinzō Abega teatasid, et osapooled on jõudnud poliitilisele kokkuleppele Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubanduslepingu põhielementides.

„See on üks tähtsamaid kahepoolseid kaubanduslepinguid, mille Euroopa Liit on sõlminud. Ühtlasi ka kõige olulisem ja ulatuslikum leping põllumajanduse vallas,” selgitas Tamm.

Esimesel päeval olid ministrite nõukogu päevakavas ÜPP tulevik ja lihtsustamine, toiduainete päritolu märgistamine, antimikroobikumiresistentsus, toiduainete kahetine kvaliteet ning sigade Aafrika katku epideemia Euroopa Liidus. Teisel päeval räägiti olukorrast põllumajandustoodete rahvusvahelises kaubanduses. Maaeluminister Tarmo Tamm andis kohtumisel ka lühiülevaate Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest.

Nõukogu raames kohtus maaeluminister Tamm ka oma Prantsuse kolleegi Stéphane Travert’ga, kellega vesteldi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetsetel teemadel. Muu hulgas rääkisid ministrid ühisest põllumajanduspoliitikast, kliimaprobleemidest ning muldade jätkusuutlikkusest ja lubasid teha koostööd mainitud teemadega tegelemisel. Ühtlasi kutsus Tarmo Tamm Prantsuse põllumajandusministrit Tallinnasse, 3.–5. septembril toimuvale põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikule kohtumisele ja 4.–6. oktoobril kõrgetasemelisele mullakonverentsile.

Maaeluministrit saatsid nõukogul toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.