Eesti prioriteetide hulka põllumajanduse valdkonnas kuuluvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kaasajastamine ja lihtsustamine, Omnibusi faili kiire menetlemine, võitlus üleilmselt kasvava antimikroobikumiresistentsusega, Euroopa Liidu põllumajandussektori jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimelisuse säilitamine, avatud kaubanduspoliitika ja tootjate positsiooni tugevdamine tarneahelas.

Samuti peab Eesti eesistujana oluliseks turuolukorra muutuste teema tõstatamist, muldade jätkusuutlikku kasutamist, üldise teadlikkuse tõstmist taimetervise valdkonnas ja arutelusid kaasaegseid digitaalseid võimalusi arvestavate tõhusate kontrollimeetmete kasutuselevõtuks.

Brüsseli visiidi raames kohtub maaeluminister Tarmo Tamm ka Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikme Ulrike Mülleriga.

Maaeluministrit saadavad Brüsselis toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.