Ida päästekeskuse menetlusvaldkonna peainspektor Tanel Sepajõe sõnul on käesoleval aastal lõkke tegemise nõuete rikkumise tõttu tekkinud hulganisti kulupõlenguid, sh levinud ka metsa, ja ohtu on sattunud mõned hooned. Õnneks ei ole ükski hoone kannatada saanud.

Peamine kulu süttimise põhjus on lõkke tegemine kuluga kaetud alale või kuluga kaetud alale liiga lähedale (liiga väike puhastatud ala).

„Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemise koht peab paiknema vähemalt 8 m kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ning tuleohtlikul ajal vähemalt 10 m kaugusel metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemise koht peab asuma hoonest vähemalt 15 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal metsast vähemalt 20 m kaugusel. Ka kuiva kuluga kaetud alast peaks lõkkekoht asuma vähemalt 20 m kaugusel, sest sädemed, põlevad puulehed jms lendavad tuulega kümneid meetreid, maandudes seejuures kusagil kaugemal, kus lõkke tegija seda õigel ajal ei märka.

Seejuures, tuul ongi muutlik ja tekib sageli ootamatult. Kulu süttimise korral saab alguse kontrollimatult leviv tulekahju. Kulu süttib sageli mitmest kohast korraga ja tulekahju ei pruugi olla oma jõududega kustutatav isegi siis, kui süttimine avastatakse kohe. Lisaks külgneb või piirneb kuluga kaetud ala sageli metsa või hoonetega, mistõttu kulupõlengu korral satuvad ohtu ka mets ja hooned“, selgitas Tanel Sepajõe.

Peainspektori hinnangul parim soovitus inimestele on järgmine: koguda kuivad looduslikud jäätmed kokku, soovitavalt katta kile või muu vett pidava materjaliga, ning oodata vihmast ilma. Vihmaga või peale vihma eemaldada kuhjalt kile ja põletada kuiv sodi ohutus keskkonnas ära. Lõkke üle tuleb teostada pidevat järelevalvet ning selle eelduseks on, et lõkke juurest ei lahkuta. Nii mõnedki kulupõlengud on saanud alguse ja võtnud ulatuslikud mõõtmed just hetkel, kui lõkke tegija on parasjagu käinud toast midagi toomas või viibinud muul põhjusel lõkkest eemal.

Kahjuks ei armastata lõkkeid ka kustutada, vaid jäetakse hõõguvad söed omapäi. Kulupõlengu on põhjustanud ka järgmisel päeval lõkkeasemest tuulega lendu pääsenud sädemed.

Päästeamet juhib tähelepanu, et lõkkekohas peab olema tagatud pidev järelevalve ja lõkkekohas peavad olema esmased tulekustutusvahendid! Samuti lõkkes on keelatud põletada kunstmaterjale, sellele juhul menetleb sündmust Keskkonnainspektsioon. Lõkketegemise reeglite eiramise korral võib trahv küündida kuni 1200 euroni. Lisainfot ja nõuandeid saate kindlasti ka päästeala infotelefonilt 1524.