Teine maailmasõda oli jõudnud vaevalt lõppeda, kui NSV Liidu ja lääneriikide vahelised suhted järsult pingestusid. Loomulikult eskaleerus ka vastastikune luuretegevus.

Juhtivat rolli Baltikumi-suunalises luuretegevuses etendasid britid. Tulevasi agente valiti eelkõige sõjapõgenike hulgast. Värbajate põhiline argument oli üleskutse: oma tulevase tegevusega aitate kaasa iseseisvuse taastamisele.