Lähim pood Leevilt jääb 15 km kaugusele Veriorale. Veriora vallavanema Enel Liini kinnitusel pole Põlva tarbijate ühistu (PTÜ) ei neile ega ka külarahvale teada andnud, et nad oleksid oma otsust – sulgeda Leevi pood 15. juunist – muutnud.

„Leevil on rekonstrueeritud kauplus, samas on lähipoed nii kaugel, ma ei saa sellest sulgemisest absoluutselt aru, samas ei kujuta Leevi küla ka ilma poeta ette,“ arutleb Liin.

Veriora vald on nõus poe ise ära ostma

Kauplust ähvardavast sulgemisohust teada saades kohtus Liin koos Räpina vallavanema Kaido Paluga PTÜ juhtkonnaga. Sügisel ühinetakse nimelt üheks vallaks, Ruusa ja Linte kuuluvad aga praegu Räpina valda.

Tollel koosolekul tegid vallajuhid omapoolseid ettepanekuid, kuidas kauplusepidajat aidata, sest kahtlemata on maapiirkondades poepidamine raskendatud.

„Veriora vald tegi ettepaneku toetada kauplust kuus ühe miinimumpalga ehk 470 euro ulatuses. Kui väidetav aastakahjum on 3000 eurot, siis vähemalt üheks aastaks oleks see selle mure murdnud,“ kinnitab Liin.

Vallajuhi sõnul võinuks PTÜ oma Leevi poega hätta jäädes aegsasti nende poole toe saamiseks pöörduda. Alati on ju lihtsam probleeme lahendada algses faasis, mitte siis, kui need on akumuleerunud ja enam midagi teha ei anna.

Põlva tarbijate ühistu ei võtnud toetuse pakkumisest vedu ja tegi Veriorale ettepaneku see kinnistu koos poehoonega hoopiski 4800 euro eest omandada. Veidi arutanud, saadeti PTÜ-le pöördumine, et ollakse nõus selle hinnaga see kinnistu omandama. Kahjuks ei ole nad vastust sellele pöördumisele siiani saanud.

„Vald ei hakkaks ise seda kauplust pidama, meie kava oleks siis leida sellele kinnistule rentnik, kes poega seal jätkaks,“ selgitab Liin.

Ta usub, et ka maapiirkonna väikepood suudaks omadega toime tulla. Kui ei olda osa ketist, saaks ise vabalt kujundada kauba valikut ja pakkuda erinevamaid teenuseid. Kindlasti ei ütleks ka omavalitsus oma toetusest ära.

„Sulgemise tähtaeg 15. juuni läheneb ja loodame, et seda poodi siiski ei suleta, võib-olla otsib ühistu ise sinna mõnd omanikku, me seda ei tea,“ räägib vallavanem.

Räpina vallavanem Kaido Palu on saanud Põlva tarbijate ühistult teate, et too otsib Ruusa kauplusele uut omanikku, kes seal kaubandusega jätkaks. Lintes aga on rahva vähesusest tingituna poe sulgemine paratamatu ja nad peavad hakkama Räpinas poes käima.

„Linte on ka Räpinale oluliselt lähemal kui Ruusa, nii viis-kuus kilomeetrit, teisalt sõidab Linte lähedalt mööda kauplusauto, mille marsruuti on ehk võimalik ka külla tuua, et elanike suuremaid muresid leevendada,“ arutleb Palu.

Põlva tarbijate ühistu juhatuse liikme Kristo Andersoni sõnul otsivad nad praegu lahendusi, et neid kauplusi kinni ei pandaks.

„Loodame, et mõned erakaupmehed ostavad need ära ja jätkavad neis tegevust, läbirääkimised käivad,“ selgitab Anderson.

Mis puutub Veriora valla valmisolekusse Leevi pood osta, siis selle omandamiseks on mõned eraettevõtjadki huvi üles näidanud ja see tahetakse müüa sellele, kes seal kohe tegevust jätkaks, lisab ta.

Coop pole enam kogukonna ühistu

Mõeldes end sellesse aega tagasi, kus ühistuline tegevus alguse sai, siis kaudselt on tarbijate ühistul ka sotsiaalse ettevõtte roll, leiab Veriora vallavanem Enel Liin. Ta leiab, et Leevi rahvas, kes seda poodi nii kaua on tarbijana ülal pidanud ja olnud lojaalne ostja ning kui ka omavalitsus pakub tuge, siis vääriks ta uut võimalust.

„Tarbijate ühistu peaks vaatama oma tegevuse tagajärgi ka, mitte ainult inimeste poole näppu vibutama,“ leiab ta.

Räpina vallavanem Kaido Palu sõnul on tarbijate ühistu majandushuvi muutunud natuke teisemaks kui eelmise sajandi 20-ndatel aastatel, mil ühistegevus oli lapsekingades. Tol ajal oli ühistegevus teise eesmärgiga kui praegu ja nüüdne Coop ei ole enam klassikaline kogukonna tarbijate ühistu.

„Aga me teadsime ka varem, et Coop pole enam inimesele, kogukonnale lähedane organisatsioon,“ märgib Palu.