Eesti Hobumajanduse Liit on aktiivselt Tori tulevikuarutelude juures olnud ning oleme veendunud, et sektori ekspordi edendamiseks ja seni turutõrkega teenuste osutamiseks on vaja arendada taristu, milleks ajalooline Tori hobusekasvandus ideaalselt sobib,” lisas Hääl.

„Hobumajandussektoril on väga suur potentsiaal, mis on Eestis seni kasutamata. Loodame, et otsus annab tõuke kogu hobumajandussektori järgmisele arenguetapile,“ ütles Hääl.

Eestis on viimasel kümnendil hobuste arvukus kasvanud stabiilselt üle 5% aastas, ulatudes juba üle 10 tuhande hobuseni. Hobumajandus on oluline primaarsektori majandusharu ning arvestatav tööandja maapiirkondades üle Eesti. Erinevates riikides läbiviidud uuringud on näidanud, et iga 3–5 hobust annavad tööd ühele inimesele.

10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks.

Eesti Hobumajanduse Liit loodi 2015. a alguses ja koondab enda alla Eesti hobuorganisatsioonid, et seista hobumajanduse ühiste huvide eest. EHML-i liikmed on Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Ratsaspordi Liit, Eesti Traaviliit, Eesti Hobuse Kaitse Ühing, Vana-Tori Hobuse Ühing ja Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts.